Ir a página de inicio


isbn 978-84-95314-24-6

II. El Coneixement i la Realitat

Alejandro Archilés, Vicent Ballester, Xelo Garcia i Juan José Ruiz.

Colecció Cuaderns de Filosofia 1er de Batxillerat. Volumn II

1ª edició setembre 2002. 120 págines.Rústica. ISBN 978-84-95314-24-6

P.V.P. sin IVA: 8.65 €uros

P.V.P. con IVA: 9.00 €uros 

ejemplares.          

Els nostres materials de Filosofia per a 1r de Batxillerat intenten allunyar-se del tradicional llibre de text i de totes les seves rigideses i, amb aquest objectiu, aborden els cuatre grans blocs temàtics en què es desplega l'assignatura en quatre quaderns independents. Cadascú d'ells proposa dos recorreguts diferents: el primer amb un desenvolupament dels continguts amb textos i exercicis de suport, i el segon a partir de propostes d'indagació i treball entorn de materials documentals. Ambdós enfocaments són compatibles i es reforcen entre ells. També hem procurat facilitar la llibertat d'elecció del professorat que pot decidir treballar només els quaderns que més li agraden, utilizant el seu propi material per a la resta dels blocs. I tampoc no hem oblidat la comoditat d'alumnes i pares que no han de carregar des del principi amb el clàssic i pesat llibre de text. Esperem que els agraden.

imprimir página actual Pulse aquí para imprimir esta ficha


Inicio ] Mapa del web ] Buscar ] Cesta de pedidos ] Contacte ] Enlace a Editorial Diálogo ]ir a página posteriorir a inicio de páginair a página anterior